Invitation til debatmøde

Kulturformidlere Elsebeth Mortensen og maler Per Bille:
"Hvad kan folkemusikken og fortællingen gøre i et moderne samfund?"

Onsdag 29.6.22 - kl.14.00-16.00!
Sted: Suserupvej 63
Broby - 4180 Sorø
Entre: kr. 0- Fri debat. Alle er velkomne!
Oplysninger: Tlf. 40570484
Arr.: KreativSkolen


I løbet af årene har der været afviklet flere spændende debatarrangementer.
Der været afviklet debatarrangementer med følgende temaoverskrifter:
"Hvilken betydning folkeeventyr har?"
"Hvordan selvstændiggør vi udviklingshæmmede?"
"Hvordan håndterer vi rollefordelingen den udviklingshæmmede, forældre, pårørende, pædagoger og sagsbehandlere?"
"Kan vi forbedre integrationen i Danmark?"
"Kan kreativitet udvikle motorik og sanser og dermed skabe mere positiv udvikling?"

Thyra Frank: "Hvordan bliver vi bedre til at give ældre og handicappede et bedre liv?"

Solveig Bracht-Darholm: "KREATIVITET - Hvilken påvirkning har det på os at være kreative?"

Mariama Guldagger m.fl.: "FN's 2015 mål - har vi nået dem?"

Per Bille: "Hvilken betydning har folkeeventyr?"

Ja- og mange - mange flere spændende arrangementer!

Debatarrangementerne har været afviklet i samarbejde med andre organisationer, skoler m.v.

NYE DEBATARRANGEMENTER !!!!

Invitation til

Samfunds-DEBATMØDE.

Ruth Jensen

kommer med oplæg om:

 “Kan kreativitet/håndarbejde fremme integrationen i Danmark

på de forskellige etniske befolkningsgrupper?”

 Mandag 9.05.22 – kl.14.30-16.00! 

Sted: Fælleshuset Agervang 24 A - Holbæk. 

 

 

Fri entre. Fri debat. Alle er velkomne!

Oplysninger og tilmelding: Tlf. 40 57 04 84

Arr.: KreativSkolen i samarbejde med Holbæk Sprog, Integration og Kulturcenter