KreativSkolen er et oplysningsforbund, som afvikler kurser i Sorø, Lejre og Holbæk kommuner.

KreativSkolen blev startet i 1985, og har lige siden afviklet mange forskellige kurser.

En stor del af kursusvirksomheden retter sig mod handicapgruppen med udviklingshæmning og sent udviklede, men der afholdes også kurser for den såkaldte almindelige dansker, som har behov for fx undervisning i dansk litteratur, afspænding, samfundsorientering m.m.

Ligeledes afholdes der kurser for flygtninge og indvandrere bl.a. i samarbejde med Dansk Flygtninge Hjælp.

KreativSkolen afholder også mange spændende internatkurser forskellige steder i landet. I Sorø afholdes flere gange om året Broby-Projektet som foregår på Oplevelsescenteret Suserupvej 63, Broby. Oplevelsescenteret består bla. af det eventyrlige Fortællehus med ildsted,
hvor ilden er et væsentligt element når eventyrene fortælles. Der forefindes handicap-toilet i form af Muldkatedral.

På denne udstilling er de kunstværker udført af elever med udviklingshæmning på kurser i KreativSkolen.

KreativSkolen tilbyder at komme ud og orientere om skolens mangegrenede aktiviteter gratis.
Det kræver blot en opringning og en aftale på tlf. 40 57 04 84.

Har du ideer eller andre bemærkninger, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

God fornøjelse!

Stig Nielsen